Bild

En bild säger inte mer än ord. Den säger andra saker. Bilden och det estetiska uttrycket har en annan förmåga att fånga en känsla och upplevelse än vad orden har.

Den fotografiska bilden är direkt och omedelbar. Det är en egen berättelse som tar sin utgångspunkt i det på platsen – vid tillfället – upplevda. Men inte utan en story före och ett tänkt skeende efter.